Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Sint-Jozefsstraat 3, 3730
Hoeselt (België)

Telefoon: 089 / 21 31 31
E-mail: info@vajracoaching.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0557.989.233, RPR Hasselt

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vajra Coaching of rechthoudende derden. Enige vorm van hergebruik of overname van de inhoud van deze website, cursussen, lezingen, afbeeldingen, e.d. is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vajra Coaching. Een aanvraag dient verstuurd te worden naar info@vajracoaching.be. Bij gebruik en vermelding zonder voorafgaande toestemming, beroept Vajra Coaching zich op auteursrechten en de wetgeving rond copyrights. 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vajra Coaching levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vajra Coaching de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vajra Coaching kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vajra Coaching geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vajra Coaching kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vajra Coaching verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Vajra Coaching hecht belang aan uw privacy.

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Vajra Coaching. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Vajra Coaching verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Vajra Coaching, neem dan gerust contact op via info@vajracoaching.be.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Vajra Coaching. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Vajra Coaching stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vajra Coaching of via de Facebookpagina Vajra Coaching. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Vajra Coaching via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van uw aanvraag.

3. Analytics

De website van Vajra Coaching verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of consulenten. 

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vajra Coaching, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in La Posta. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vajracoaching.be.

2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Vajra Coaching via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Vajra Coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Vajra Coaching. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Vajra Coaching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten

1. Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Vajra Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vajra Coaching. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Vajra Coaching Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Vajra Coaching vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Vajra Coaching niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Vajra Coaching uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vajracoaching.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort en id- bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten

Vajra Coaching verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vajra Coaching via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vajra Coaching de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Vajra Coaching met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Vajra Coaching behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vajra Coaching dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vajra Coaching te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Het gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze website maakt gebruik van ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.